PROJECTE EUREGA

EUREGA (EUropean REgions of GAstronomy Building resilience and creating econòmic growth)/ Regions europees de Gastronomia que construeixen la resiliència i creen el creixement econòmic.

Programa en el que s’inclou el projecte: INTERREG EUROPE - http://www.interregeurope.eu/ 

 

Web del projecte

http://www.interregeurope.eu/EUREGA 

 

Descripció

  • La gastronomia, el patrimoni alimentari local i regional és un patrimoni cultural europeu comú i un important actiu econòmic. Les cadenes de valor agroalimentàries regionals i la cooperació que generen entre diversos sectors, inclosos l'agricultura, el turisme, l'hostaleria, l'educació, etc., poden tenir un impacte positiu seriós sobre el desenvolupament local.
  • No obstant això, les regions gastronòmiques europees s'enfronten a serioses dificultats com perdre la seva singularitat gastronòmica a causa de la globalització i una subestimació de la gastronomia com a patrimoni cultural que cal protegir.
  • Els 9 socis del projecte EUREGA s'han adonat que l'especificitat de la gastronomia regional i del sector alimentari requereix que el suport públic es tradueixi en polítiques públiques locals i regionals. Per aquest motiu, treballen perquè aquestes polítiques alimentàries o plans de desenvolupament relacionats amb l'alimentació i la gastronomia siguin eficaços. 

 

Objectiu

L'objectiu principal de EUREGA és incloure i reconèixer les estratègies i polítiques de la UE, regionals i nacionals com a actiu cultural i element fort de la identitat cultural regional. Això hauria de conduir a crear regions més fortes i més resistents mitjançant la protecció i estimulació de la gastronomia com a part del seu patrimoni cultural i també identificant noves oportunitats de desenvolupament econòmic. 

 

Durada

De Juny de 2018 a Maig de 2022 

 

Pressupost Total

1.715.827 € 

 

Pressupost PRODECA

176.924 €

 

Socis

GEMEENTE SHERTOGENBOSCH LOGO

NOORD BRABANT

PROAGRIA POHJOLS SAVO LOGO

PRODECA DARP ENG

NWRA LOGO

READ LOGO

SIBIU COUNTY LOGO

HBMO CIMER