Prodeca és un excel·lent aliat per aquells projectes que tenen com a objectiu impulsar la competitivitat i la comercialització-internacionalització del sector agroalimentari i gastronòmic.

Projectes europeus

Prodeca col·labora estretament amb altres organismes públics del Govern de Catalunya per desenvolupar polítiques, millorar estratègies i garantir la implementació dels seus plans d'acció. Amb els anys, hem establert estretes aliances amb els principals actors del sector agroalimentari i gastronòmic de Catalunya, fet que ens ha premès la creació d’una àmplia xarxa de col·laboradors.

 

PER QUÈ PRODECA ÉS UN BON PARTNER?

 

Prodeca pot actuar com a soci estratègic a l’hora de trobar solucions adients per al sector agroalimentari i gastronòmic que connectin tant els interessos públics com privats. En aquest sentit, comptem amb capacitat per involucrar agents clau com empreses, cooperatives, consells reguladors, etc. que possibilitin un enfocament multiactor que ajudi a identificar i a avaluar bones pràctiques i desenvolupar polítiques estratègiques en l’àmbit agroalimentari i de la gastronomia.

CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 

ACTUALITAT PROJECTES EUROPEUS

Veure totes les notícies relacionades