Tendències econòmiques i tecnològiques que transformaran el món

Estem en aquests moments en un punt de la història de la humanitat en el qual s’estan produint i es produiran grans canvis en poc temps. Es tracta de canvis que transformaran de forma radical la societat i  l’economia de tot el planeta, com si estiguéssim parlant de l’abans i el després de la revolució industrial, però en molt menys temps, possiblement deu o quinze anys.

TENDÈNCIES ECONÒMIQUES I TECNOLÒGIQUES QUE TRANSFORMARAN EL MÓN 

Estem en aquests moments en un punt de la història de la humanitat en el qual s’estan produint i es produiran grans canvis en poc temps. Es tracta de canvis que transformaran de forma radical la societat i  l’economia de tot el planeta, com si estiguéssim parlant de l’abans i el després de la revolució industrial, però en molt menys temps, possiblement deu o quinze anys.

Al fet de ser conscients de tots aquests canvis i prendre decisions empresarials tenint en compte totes aquestes tendències, se li diu visió estratègica.

Si revisem algunes d’aquestes tendències econòmiques i tecnològiques, serem conscients de l’abast del canvi: Blockchain, robòtica, automatització, intel·ligència artificial, impressions 3D, Nano tecnologia, Bio tecnologia i moltes més.

Si a tots aquests avenços els hi afegim, les tendències de consum, com la compra de productes cada cop més elaborats, la compra per internet, l’evolució de la distribució de productes i serveis, les criptomonedes, els vehicles elèctrics i autònoms, l’ecologia i la  cura del medi ambient entre moltes altres, podem intuir grans canvis.

Podríem posar alguns exemples per il·lustrar tots aquests canvis:

Imagineu que ens estem plantejant comprar un producte industrial a la Xina. La pregunta és, per què a la Xina? La resposta seria que segurament pels costos de producció. Si analitzem les plantes automatitzades i robotitzades veiem que les diferencies de preu són minses. Segurament es pot fabricar molt més a prop i reduir els costos logístics del transport, el temps de trànsit i el nivell d’existències.

Imagineu que el vostre magatzem ha quedat petit i per tant esteu valorant ampliar-lo. Feu servir normalment 5.000 SKU (referències) i teniu un forecast (previsions) de creixement de vendes. Una empresa amb visió estratègica, abans de fer una inversió en un nou magatzem, hauria d’estudiar si és viable la fabricació de les peces industrials amb impressores 3D. Si l’estudi fos favorable, no caldria ampliar el magatzem, ja que avui fabricaria i  imprimiria les peces que necessitaria per demà per muntar el producte i per tant ja tindria 5.000 SKU, sense gairebé estoc de seguretat. Aquesta decisió provocaria necessitar menys magatzem, menys estoc, en donaria més flexibilitat en la producció i en la demanda, reduiria els costos logístics de transport, necessitaríem menys working capital  i tindríem molts beneficis més.

Us imagineu prendre avui una mala decisió d’inversió, que us provocaria menys rendibilitat, menys flexibilitat, temps de lliurament de la mercaderia més llargs, necessitat de més actius i inversió i en definitiva menys competitivitat, simplement per no haver tingut visió estratègica?

Penseu que avui en dia les impressores 3D imprimeixen tota mena de productes i amb tota mena de material. S’imprimeixen cases, ponts, motors, joies, instruments musicals, pròtesis, cotxes, aliments, inclús hi ha investigacions d’òrgans humans. Aquí teniu alguns exemples.

https://www.xataka.com/investigacion/empresa-pionera-impresion-3d-comida-espanola-quiere-que-su-aparato-sea-tu-nuevo-microondas

https://all3dp.com/es/1/tipos-de-impresoras-3d-tecnologia-de-impresion-3d/

https://impresiontresde.com/9-aplicaciones-medicas-de-la-impresion-3d/

https://www.trdimension.com/blog/5-productos-exitosos-hecho-con-impresion-3d

https://eolasprints.com/usos-comerciales-impresion-3d/

Si unim aquestes dues idees, podríem arribar a conclusions com que, possiblement, en un futur immediat, la producció es fes en petites unitats automàtiques o en impressores 3D a prop del mercat de consum. D’aquesta manera estalviarem molts costos, però sobretot el Lead time (termini de lliurament) serà molt curt. Això és el que està demandant el mercat. Si un competidor nostre té un Lead Time de 3 dies, nosaltres no el podem tenir de 15 dies.

Totes aquestes tendències afecten de ple en el sector agrari, i això ens fa que reflexionem sobre algunes. Segurament estem la majoria d’acord amb una tendència de productes més ecològics, més naturals, que la seva producció contamini menys i amb consums d’aigua més baixos.

Els punts que es plantegen a continuació no sabem si finalment seran tendències que s’implantaran i en quin percentatge seran realitat, però sí que és necessari que hi pensem i que meditem si tindran o no impacte a curt, mitjà o llarg termini en el nostre negoci.

  • Cada cop hi ha més demanda en mercats evolucionats d’aliments preparats, quartes i cinquenes gammes. La gent cerca comoditat i simplicitat en el seu consum.
  • Amazon distribueix directament al consumidor final aliments frescos i congelats, lliura la mercaderia en el mateix dia.
  • Es fabrica proteïna, carn animal en un laboratori, amb consums energètics, d’aigua i generant menys residus que en la producció tradicional.

https://www.infobae.com/noticias/2019/04/28/la-carne-cultivada-en-laboratorio-la-opcion-alimentaria-del-futuro/

Totes aquestes tendències o realitats en molts dels casos, són per fer una reflexió profunda de la visió estratègica de la nostra empresa. Com podem marcar objectius estratègics sense primer tenir clar cap a on anem?

Una última reflexió, en el futur les matèries primeres seran un dels punts claus i estratègics de la majoria d’empreses, aigua, minerals, productes químics, aliments, etc.