Somiar la missió i la visió empresarial: com es fa?

Somiar la missió i la visió empresarial

Moltes empreses, petites i grans, i moltes associacions, de tota mena, encara no han vist el potencial de la missió, la visió i els valors empresarials.

Hi ha dos conceptes importants per entendre la filosofia del que explicarem:

  1. Si voleu anar lluny, heu de saber, heu de conèixer a on voleu anar, quin és el vostre destí.
  2. No tot si val. No totes les pràctiques són lícites per competir en un mercat global.

Si no esteu d’acord amb aquests dos principis, no paga la pena seguir llegint aquest article.

La missió és la raó última d’una organització i dona resposta a la pregunta:  per què existim?

Es tracta de donar un sentit a l’activitat. No fem les coses per fer-les, sinó que tenim una raó potent que ens orienta en el camí empresarial que volem seguir.

Alguns exemples per il·lustrar la missió.

  • Per una empresa farmacèutica  la missió podia ser la de “contribuir a la reducció de les malalties en el món”
  • Per un restaurant la missió podria ser “alimentar saludablement a les persones”
  • Per un club de ping-pong la missió podria ser “divulgar i ensenyar la pràctica del ping-pong a la ciutat”

Un cop tenim la missió clara, ja podem començar a somiar la visió.

La visió és la concreció en el futur de la missió. Respon a la pregunta:  com serem en el futur si acomplim la missió? La visió és una imatge del futur que produeix passió, compromís i esperança. Hem d’atrevir-nos a pensar, a somiar en gran.

De fet la cultura empresarial que es produeix en la definició i implantació de la missió, visió i valors, és la gènesi de la gestió de les persones que formen una  organització. És un motiu real de sentir-nos orgullosos i de què formem part d’una organització que contribueix a fer un món millor.

Podem definir una visió a llarg termini i després concreta amb una visió a curt i mitjà termini. Hauríem de poder resumir la visió en un lema.

Si ja tenim la visió, si ja hem somiat, ja podem definir els nostres valors.

Els valors són les guies i principis que ens permeten escollir el millor camí per arribar al futur somiat. Ens permeten prendre millor les decisions. Els valors responen a la pregunta: què ens guiarà durant el trajecte entre la realitat actual i el futur desitjat?

Podem veure en el cas d’un restaurant com els valors incideixen en la missió i a la visió. Per a aquest restaurant la missió podria ser “Alimentar saludablement a les persones” i la visió crear una xarxa de restaurants amb productes ecològics i de km0. Segurament dins els seus valors la qualitat té un lloc molt important i en les seves decisions diàries, quan fa les  compres als proveïdors, sempre en primer lloc prima la qualitat i no el preu.

Si ja tenim clar cap a on anem i com volem anar, llavors és hora de marcar els objectius estratègics. Els objectius estratègics són allò que farem per arribar al futur desitjat.

El propòsit és una altra eina, que normalment es confon amb la missió. La diferència rau en què el propòsit és personal de l’individu i la missió és d’una empresa o organització. El propòsit és la missió personal de cada individu, de la seva contribució personal a aquest món. Les decisions que pren una persona en la seva vida, són molt més eficients i senzilles si es té clar el propòsit.

Algunes advertències:

  • Podem definir la missió, la visió i els valors, però si no ens els  creiem, si són solament imatge, però res més, es perd tota la potència, inclús pot fer mal a l’empresa, ja que part del  mercat pot castigar la mentida, la incongruència empresarial  o la manca de seriositat en aquests temes.
  • La definició de missió, visió i valors surt de les conviccions de la pròpia empresa, o bé de la implementació d’una ISO i no de la decisió d’un consultor. Aquesta cultura empresarial s’implanta  de dalt a baix i sempre proposant, mai imposant.
  • Evidentment una empresa no és una ONG. Un dels seus objectius és obtenir beneficis, més ben dit, la conseqüència de fer les coses bé són els beneficis.
  • No hi ha organitzacions perfectes, sovint existeixen moltes organitzacions amb missió, visió i valors que fan coses malament, però que tenen una ferma voluntat de millora, la implementació d’una cultura empresarial no és el final del camí, sinó el principi.

Alguns exemples:

Starbucks

  Missió: inspirar i nodrir l'esperit humà: Una persona, una tassa i una comunitat al mateix temps.

IKEA

  Missió: millorar la vida diària de moltes persones

Juan Valdez Café

  Visió: ser la marca de cafè premium colombià preferida globalment per la seva qualitat i generació de benestar al seu entorn.

Sony

  Visió: utilitza la nostra il·limitada passió per la tecnologia, continguts i serveis per a atorgar emoció i entreteniment innovador, com sol Sony ho sap fer.

Samsung

  Visió: inspirar al món. Crear el futur.

LinkedIn

  Visió: crear oportunitats per a cada membre de la força global de treball.

Coca-Cola valors:

   • Col·laboració: potenciar el talent col·lectiu.

   • Integritat: ser transparents.

   • Retre comptes: ser responsables.

   • Passió: estar compromesos amb el cor i la ment.

   • Diversitat: comptar amb un ampli ventall de marques i ser tan inclusius com elles.

   • Qualitat: recerca de l'excel·lència.

Greenpeace valors:

   • Responsabilitat personal i no violència

   • Independència

   • Promovem solucions

   • No hi ha enemics permanents

 

A nivell de Catalunya hi ha molts exemples, però posarem un de destacat és l’empresa La Fageda.

http://www.fageda.com/el-projecte/visio-missio-valors/