La intermodalitat com una tendència del futur immediat?

Hi ha una gran tendència a escala mundial que és la combinació de diferents modes de transport. La principal raó d’aquesta tendència és la de millorar els temps de transport i sobretot millorar els costos de transport i, últimament, també hi podem afegir la reducció de les emissions contaminants. 

La intermodalitat no és un tipus de transport, sinó que és un concepte logístic.  Hi ha intermodalitat quan succeeixen dues coses: canvi ràpid de mode de transport i freqüència en el transport. Evidentment això es produeix en transport combinat o en transport multimodal. 

Podríem definir el transport combinat, com la utilització de diferents mitjans de transport, cada un dels quals amb el seu propi document de transport (CMR, CIM, B/L) i el transport multimodal com la combinació de diferents mitjans de transport lligats a un sol document que emet un transitari (un  FBL). El transport multimodal sols s’utilitza per unitats completes, no per agrupatges. 

És lògic que si volem un transport ràpid i hem de canviar de mode de transport, aquest canvi ha de ser ràpid. Per aquest motiu la intermodalitat es produeix normalment amb UTI (Unitats de transport Intermodal) que són contenidors, semiremolcs, caixes mòbils, etc. És bàsic que el canvi de mode de transport es faci molt de pressa, i això només es pot fer si la unitat de transport (UTI) passa d’un mitjà a un altre, d’un camió a un tren, d’un camió a un vaixell i viceversa de forma ràpida i sense des consolidacions de la càrrega. 

La intermodalitat com una tendència del futur immediat?

El llibre blanc de transport  de la UE, posa objectius del model de transport de la UE fins a  l’any 2050. En aquest llibre es potencia el tren de la mercaderies i les autopistes del mar (Ro-Ro). 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_es.pdf 

Els estudis realitzats fins al moment ressalten que el transport per carretera s’hauria de combinar amb el tren a partir de trajectes superiors a 350 km com a forma de reduir el cost i les emissions. En referència al temps de trànsit, el punt d’inflexió està al voltant dels 1000 km. Evidentment aquestes xifres són correctes si hi ha infraestructures per poder fer el canvi del tren al camió. Aquest no és el cas de la península Ibèrica i els grans retards en infraestructures com el corredor del mediterrani. 

Un exemple de transport combinat o multimodal utilitzant la intermodalitat és el d’una empresa situada en un polígon industrial a Igualada que vol enviar un camió complet a uns clients situats a la zona del centre d’Itàlia. Té dues opcions: fer tot el trajecte amb camió passant per França o bé anar al Port de Barcelona i agafar un Ferry fins a Civitavecchia (Port Roma) i un cop surt de vaixell, finalitza el trajecte amb camió. En aquesta segona opció aquest camió podria anar amb o sense la seva unitat tractora en el tram marítim. 

Un altre exemple seria el cas d’una empresa que envia una mercaderia amb camió des d’Igualada amb destí Poznan. L’empresa té dues opcions principals: la primera és enviar la mercaderia per carretera, la segona és portar la mercaderia des d’Igualada fins a l’estació intermodal de tren de Le Boulou (França), fer el trajecte Le Boulou  - Poznan en tren i lliurar al client la mercaderia a la seva fabrica amb camió. 

Un altre exemple és el d’una empresa d’Igualada que ven a una empresa  de Los Ángeles  dos contenidors de 40 peus dels seus productes.  Una opció,  que és la que utilitzarien la majoria dels transitaris,  és la d’enviar la mercaderia des del Port de Barcelona  fins a  Long Beach  (EUA), passant pel canal de Panama. Una altra opció més econòmica i més ràpida, és enviar la mercaderia des del Port de Barcelona fins a un port de la costa de l’Atlàntic als Estats units i creuar EUA en tren fins a Los Ángeles. 

Un altre exemple és la utilització de contenidors des de la Xina a Europa per terra, utilitzant el tren i el camió, aquesta opció és viable fins al nord d’Europa, però encara no funciona correctament en termes de costos i terminis de lliurament per Europa del sud. Es tracta de la ruta de la Seda. 

La intermodalitat com una tendència del futur immediat?

És molt interessant seguir aquests diferents enllaços, per conèixer que la realitat a la resta d’Europa està molt més avançada i que marca una tendència en l’evolució del transport internacional. 

Podeu veure diferents tendències en el transport, exemples d’eficiència energètica, conducció autònoma, intermodalitat, etc. 

MODALOHR https://www.youtube.com/watch?v=MTvSOrTXFzw

TRIPLE E MAERSK https://www.youtube.com/watch?v=RUfGCngF9DI

CONDUCCIÓN  https://www.youtube.com/watch?v=4mm0UjN6PT0