L’any 2010, hi havia 1.600 milions de musulmans a tot el món, que representaven el 23% de la població mundial. Així mateix, l'Islam és la segona religió més gran del món. 

El sector de l'halal

L'alimentació halal és aquella composta per aliments considerats com halal. En general perquè un aliment, producte o servei sigui considerat halal, s'ha d'ajustar a la normativa islàmica recollida en l'Alcorà, en les tradicions del profeta Muhammad (SWS), i en els ensenyaments dels juristes islàmics. Implica que aquests són aptes per a ser consumits amb total seguretat. En relació als aliments, algunes de les condicions més rellevants són: 

  • Han d'estar exempts de qualsevol substància o ingredient prohibit
  • Han de ser productes elaborats utilitzant estris o maquinària adequades. No s'han de posar en contacte amb una substància o producte prohibit durant la seva elaboració, producció, processat, emmagatzematge i transport. 
  • Els animals permesos han de ser sacrificats sense patiment innecessari i complint el conjunt de condicions establertes. 
  • En general els peixos es consideren halal. 
  • Els conservants, colorants, aromes o additius han de ser halal. 
  • Els pinsos d'alimentació animal han de ser d'origen vegetal

Imatges prèssecs Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

El segment halal, una oportunitat de futur per a les empreses catalanes

Actualment hi ha 1.800 milions de consumidors musulmans arreu del món, amb un pronòstic de creixement que apunta que arribarem a ser la quarta part de la població mundial els propers anys. El creixement del mercat Halal s’estima en un 6,2% anualment, la Zakira Seyda, auditora de Halal Certification Services ens acompanya a conèixer les claus d'aquest segment de mercat.

 

 

Un mercat potencial en alça 

L’any 2010, hi havia 1.600 milions de musulmans a tot el món, que representaven el 23% de la població mundial. Així mateix, l'Islam és la segona religió més gran del món

Es preveu que el nombre de musulmans augmenti fins a assolir els 2.800 milions el 2050, xifra que representaria el 30% de la població mundial. El 62% de població musulmana es concentra a la regió Àsia-Pacífic. Es preveu una disminució de la proporció en països com Indonèsia, Índia i Pakistan. Això farà que la proporció sobre el total mundial a la regió sigui del 53% el 2050. La regió d'Orient Mitjà-Nord d'Àfrica és predominantment musulmana, i mantindrà el mateix percentatge, el 20% de la població mundial, el 2050. 

 

 

 

 

Carrn halal Catalunya

 

Exportacions

Del 2012 al 2017 el valor de les exportacions agroalimentàries catalanes a la regió MENA va augmentar un 21,51%. El valor de les exportacions agroalimentàries catalanes cap a la destinació amb un percentatge més elevat, la zona euro, va representar el 18,35% de totes les exportacions. Durant els darrers deu anys, les exportacions agroalimentàries a MENA han augmentat un 236,54% i un 49,74% a la zona euro. El valor de les exportacions ha augmentat exponencialment a través de productes com carn, fruita i verdura, cereals, cafè, te, espècies, peix, productes de pastisseria i begudes

 

Infografia halal Catalunya

 

 

 

Infografia halal mobile

ACTUALITAT DEL SECTOR HALAL

17.03.20

Aliments i transmissió del Covid-19

L'Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha signat un comunicat on informa que no existeixen evidències científiques, fins als moments, que els aliments puguin ser una via de transmissió del Coronavirus.

Veure totes les notícies relacionades