Envian's el CV indicant la referència corresponent

prodeca@gencat.cat

PROJECT MANAGER & CONTROLLER

10 January 2019

Tasques principals

 • Implementar el Pla Estratègic Prodeca 2019-2021 amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència, l'orientació al client i la professionalització de l'empresa. 
 • Coordinar els recursos interns per a l'execució impecable dels projectes empresarials; assegurant que tots els projectes compleixin els seus objectius, temps de planificació i pressupost; donar suport i ajudar als diferents equips del projecte amb les tasques de disseny i desenvolupament quan sigui necessari. 
 • Assegurar la disponibilitat i l'assignació de recursos de l'empresa; complir els objectius pressupostaris i fer ajustos a les limitacions del projecte basades en l'anàlisi dels recursos financers i humans. 
 • Mesurar el rendiment del projecte desenvolupant i monitoritzant les mètriques de rendiment empresarial; desenvolupar un pla de projecte detallat per seguir el progrés i gestionar la precisió i la productivitat de les activitats quotidianes. 
 • Identificar i resoldre problemes i riscos; Presentar solucions i oportunitats viables a mesura que sorgeixin. 
 • Realitzar l'avaluació posterior del projecte i identificar els elements d’èxit i no èxit del projecte. 
 • Optimitzar i millorar els processos i l'enfocament global, quan sigui necessari. 
 • Utilitzar les tècniques de verificació adequades per gestionar els canvis en l'abast del projecte, l'horari i els costos. 
 • Facilitar les sol·licituds de canvi per garantir que totes les parts estiguin informades dels impactes en el calendari i el pressupost. 
 • Supervisar tota la documentació del projecte. 
 • Informar regularment al director gerent de l'empresa sobre el progrés dels projectes; realitzar noves propostes de millora a l'empresa mitjançant tècniques de verificació adequades. 
 • Estar activament involucrat a l'empresa i participar en la presa de decisions de l'empresa. 
   

 

Requeriments 

 • Llicenciatura o màster en economia, gestió empresarial o àmbit relacionat. 
 • Més de 5 anys d'experiència en gestió de projectes. 
 • Habilitats analítiques de l'organització; atenció al detall. 
 • Competències lingüístiques: català (nivell mínim C, preferiblement nivell D), espanyol i anglès (mínim B2 anglès, preferiblement C1). 
 • Capacitat per gestionar equips i treballar simultàniament diversos projectes; expert en treure el màxim partit a les persones i als projectes. 
 • Capacitat per gestionar situacions de conflictes. 
 • Carnet de conduir. 
 • Disponibilitat per viatjar + treballar uns caps de setmana. 
 • Iniciativa personal i compromís amb el reforçament de l'empresa. 

 

Aptituds 

 • Coneixement amb eines de programari específicament aplicades per a la gestió de projectes. 
 • Coneixement del sector agroalimentari. 
 • Qualificacions i / o experiència en comerç internacional. 
 • Coneixement sobre procediments d'administració pública. 
 • Experiència en habilitats de solució de problemes i resolució de conflictes. 
 • Orientació al client, creativitat, proactivitat i iniciativa. 
 • Altres llengües.