CONTACTE

Prodeca és una empresa pública adscrita al  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Prodeca proporciona serveis de suport en internacionalització i comerç exterior al sector agroalimentari a Catalunya.

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 BARCELONA T. (+34) 935 524 820 prodeca@prodeca.cat