CONTACTE

Prodeca és una empresa pública adscrita al  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Prodeca proporciona serveis de suport en internacionalització i comerç exterior al sector agroalimentari a Catalunya.

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 BARCELONA
T. (+34) 935 524 820
prodeca@prodeca.cat