DEPROP

Per qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació us podeu adreçar a: Cristina Ciurana cciurana@gencat.cat

Tel. 93 552 48 20

#DEPROP Trobades de negoci

#DEPROP és un esdeveniment que reuneix productors i elaboradors locals amb compradors del comerç especialitzat (minorista i majorista), gran distribució, i empreses de càtering i restauració, dels diferents subsectors agroalimentaris: carni, làctic, fruita i hortalissa, vins i begudes, olis, dolços, conserves, etc. Està previst una secció específica de productors ecològics per a cada subsector.
 

 

Condicions de participació

Pel que fa als productors, per participar en aquest esdeveniment caldrà tenir el segell de Venda de Proximitat. En el cas que no el tingueu ,el podeu sol.licitar  en qualsevol moment de l'any a través de la DUN:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/venda-proximitat/dar_adhesio_venda_proximitat/
 

 

Lloc i data

DEPROP es celebrarà el dimecres 6 de maig de 2020 a l'Espai Bital. 
Adreça: Carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 28, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
 

 

Programa

8:30h Recepció assistents
9:00h Presentació
9:40h Cafè Networking
10:00h  Reunions B2B
14:30h  Dinar Networking
16:00h  Fi de la sessió 
 

 

Funcionament reunions B2B

La sessió tindrà un format de reunions B2B i networking, amb la finalitat d'apropar i generar noves relacions de negoci entre productors i empreses compradores del sector agroalimentari català.
 

 

Cost de participació

El cost de participació per empresa és de 50 € +IVA, inclou el dinar networking.
L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el cost de participació.
* Per afavorir la diversitat sectorial, es limitarà el número d'empreses d'un mateix subsector. 
 

 

Termini d'admissió de sol.licituds i pagaments
 

Les empreses interessades a participar hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 27 de març de 2020.

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

 

 

Inscripcions

Més informació i inscripcions a aquest link
 

INSCRIU-T'HI