FRUIT LOGISTICA 2020

Persona de contacte

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Rosalba Arrufat E-mail: rarrufat@gencat.cat

Anna Pozdniakova Telèfon: 93 552 48 20

E-mail: apozdniakova@gencat.cat

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira FRUIT LOGISTICA 2020.

De periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

 

Dades de la Fira

Fruit Logística, certamen de periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

S'erigeix com un punt de trobada per a la indústria hortofructícola, i concentra tota la cadena de subministrament en un sol esdeveniment, proporcionant una visió global del mercat, nous productes i tecnologies, i oferint als seus expositors la situació ideal per al màrqueting dels seus productes permetent establir relacions comercials.

Dades de l'edició anterior:

 • Superfície d'exposició: 137.504 m2
 • Expositors: 3.276 de 90 països (90% estrangers)
 • Visitants professionals: 78.269 de 135 països (85% estrangers)

Perfil del visitant professional:

 • Importadors
 • Majoristes
 • Minoristes
 • Mercats centrals
 • Productors
 • Exportadors
 • Logística

Solucions d'empaquetatge: Tractament de residus

Institucions: Associacions

Per a més informació, podeu consultar www.fruitlogistica.com

 

Dades del Mercat

 • Alemanya continua al 2018 com el principal país de destí de la fruita de pinyol catalana (seguit de lluny per França i Itàlia), amb una importació de 48.563 tones de nectarina i 53.362 tones de préssec. Aquest mercat també és el principal destí de les exportacions de cítrics que al 2018 van assolir els 56.833 tones. En quant a les exportacions de pera i poma és el 5è i 12è mercat de destí en volum, respectivament, amb 4.873 tones i 2.087 tones.
 • El mercat alemany ha consumit al 2018 més de 4,18 milions de tones de fruita, (21,72% en pomes, 14,31% en cítrics, 5,15% en préssecs i nectarines i 3,30% en peres), representant més del 13,27% del consum de la Unió Europea i amb una previsió de creixement de l'1,33% en els propers 5 anys; xifra destacable per un mercat tan madur i que actualment és el 9è major consumidor mundial en poma, el 15è en pera, el 8è en préssecs i nectarines i el 20è en cítrics. (Font: a partir de dades d'Euromonitor International Ltd.)

 

Organització de l'estand

Sota el paraigües de Catalunya, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, una taula, cadires, taulell i moble expositor.
La senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. A cada expositor se li posarà el logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte.
En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand.
En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost
Els congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses
L'empresa estarà inclosa en el catàleg oficial de fira
Es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner
El personal de Prodeca destinat a l'organització donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira 

 

Cost de participació
 

 1. Cost per empresa espai individual: 5.150 € + 21% IVA
 2. Cost per empresa espai doble: 10.300 € + 21% IVA

Es respectarà estrictament la data d'inscripció.

En el cas que alguna empresa necessiti més espai, podeu sol·licitar-lo.

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€.

 S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les. Les empreses que sol·licitin espai doble o superior, només podran optar a una cantonada.Termini d'admissió de sol.licituds


Data límit d'admissió de sol·licituds: 31 d'octubre de 2019.


Dret d'inscripció: 2.000 € + 21% IVA = 2.420€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 3 de gener de 2020.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret a valorar les raons presentades per l'empresa per a anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

 


 

Transport de mostres

Prodeca no cobreix el servei de transport de les mostres en aquesta fira.  L'empresa expositora es farà càrrec del transport del seu producte i de qualsevol tràmit que se'n derivi.