FRUIT ATTRACTION 2020

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

Persona de contacte

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Rosalba Arrufat E-mail: rarrufat@gencat.cat Telèfon: 93 552 48 20/675 78 32 96

Anna Pozdniakova E-mail: apozdniakova@gencat.cat Telèfon: 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació a la fira FRUIT ATTRACTION 2020 que se celebrarà a Madrid del 20 al 22 d'octubre.

 

Dades de la fira

Es tracta de la dotzena edició d'aquesta fira internacional del sector de fruita i verdura, una gran plataforma comercial que durant tres dies fomenta intenses relacions comercials entre el teixit empresarial que vol dinamitzar la seva activitat promocional amb el canal de distribució internacional.

En la passada edició, va comptar amb 1.770 expositors de 58 països i l'assistència de més 89.390 visitants professionals de 127 països.


Organització de l'estand

Sota el paraigües de Catalunya, les empreses catalanes participants disposaran de dos tipologies de participació.

Opció A: d'una banda, com és habitual, hi ha l'opció de disposar d'un espai propi "estand claus en mà", mínim de 16 m2, (4mx4m) amb magatzem, taula, cadires, taulell i moble expositor.

Per aquesta tipologia de partició la senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor hi disposarà del logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte. En el seu espai l'empresa podrà utilitzar el material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (neveres aniran a càrrec de les empreses).

Els expositors que sol·licitin un espai doble, disposaran dels elements de l'estand duplicats.

Cada empresa expositora estarà inclosa al catàleg oficial de la fira.

Opció B: és una opció de disposar-hi del terreny lliure. En aquest cas l'empresa haurà de contractar i assumir el disseny del seu estand amb el proveïdor que esculli. A més a més la contractació del cànon de muntatge, assegurances obligatòries, inclusió al catàleg de la fira, consum de llum i aigua, així com qualsevol altre despesa associada, serà al càrrec de l'empresa expositora, que haurà de contractar aquests serveis directament amb l'organització firal.

L'estand de l'empresa que opti per aquesta modalitat haurà de respectar  la senyalització en alçada del Pavelló de Catalunya. Podran ubicar els seus elements aeris sempre per sota de la senyalització de Catalunya. Prodeca coordinarà les diferents construccions que es realitzin per a què es puguin combinar de forma correcta totes les opcions de participació, i donarà les indicacions pertinents per harmonitzar els espais contigus.

Per a totes les empreses participants, independentment de la tipologia de participació, es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escànner, així com d'un espai permanent d'autoservei de cafès i aigües.

El personal de Prodeca donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

 

Cost de participació
 

OPCIÓ A

Estand individual "claus en mà" 3.975 € + 21% IVA

Estand doble "claus en mà" 7.950 € + 21% IVA

Estand triple "claus en mà" 11.925 € + 21% IVA

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 350 €/cantonada. S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les.


OPCIÓ B

Contractació exclusiva de terreny 120€/m2

Les empreses que optin per aquesta opció podrien contractar un mínim de 32 m2 i un màxim de 128 m2 (illa sencera). Els increments de metratges a partir de 32m2 es faran per mòduls de 16m2. Les empreses que sol·licitin espais de 32m2 a 48m2, hauran de fer espais continus, i només podran optar a una cantonada. Els espais de 64m2 i superiors disposaran de 2 cantonades, i es facturarà a 350€ per cantonada.


Termini d'admissió de sol·licituds

Data límit d'admissió de sol·licituds: 15 d'abril de 2020

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció corresponents.

Dret d'inscripció: 2.000 € + 21% IVA = 2.420 €

L'import restant s'haurà d'abonar abans del 31 de juliol de 2020. Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat.

L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.


Transport de Mostres

Prodeca no cobreix el servei de transport de les mostres en aquesta fira.  L'empresa expositora es farà càrrec del transport del seu producte i de qualsevol tràmit que se'n derivi.