La seva indústria genera 236 M€ anuals i ocupa 1.250 persones, que depenen directament dels recursos marins i dels rius.

El sector del peix i el marisc

La flota pesquera catalana opera fonamentalment en aigües litorals, i s'ha adaptat a la reglamentació de les espècies regulades del calador mediterrani, sorgida arran de la necessitat de preservar els recursos marins davant la situació de sobreexplotació pesquera

Els darrers anys, les captures han disminuït mentre que la facturació ha augmentat, dada que mostra com el producte de la pesca es converteix en article de luxe i, conseqüentment, se n'exigeix la màxima qualitat. L’últim any les captures han estat de 25.774 tones

D'altra banda, s'ha produït en els darrers anys un increment dels cultius marins com a complement necessari a la pesca tradicional. Per això, s'ha desenvolupat a Catalunya el sector de l'aqüicultura, amb noves tècniques de cultiu adaptades al nostre litoral, amb una varietat abundant de mol·luscos, peixos i crustacis. A Catalunya, a més, s'han instal·lat piscifactories continentals de truites, ostres i musclos. La producció aqüícola computa 7.192 tones

Exportacions

Pel que fa al comerç exterior, representa el 3% del total de les sortides agroalimentàries. 

Imatge pesca Catalunya

 

Infografia peix i marisc catalunya

Infografia Peix mobile

ÚLTIMS DOCUMENTS DE CONEIXEMENT

Principals sectors exportadors 

29.11.19

Principals sectors exportadors

El sector agroalimentari català i les seves exportacions són motor de l’economia. En aquest context, destaca el sector de la Carn i porcí , amb un 33 % del total de les exportacions agroalimentàries, seguit del sector fine food, amb un 29%.

 
Despesa en alimentació a Catalunya 

29.08.19

Despesa en alimentació a Catalunya 

Catalunya està el 6% per sobre de la mitjana nacional pel que fa a la despesa per càpita en alimentació. El producte que copa més percentatge de despesa és la carn, seguit del peix i les fruites. 

Consum mitjà de productes agroalimentaris per persona a Catalunya 

05.08.19

Consum mitjà de productes agroalimentaris per persona a Catalunya

Visió general de com es fragmenta la despesa en productes alimentaris a Catalunya en funció de la seva categoria. 

Veure tots els documents

PROPERS ESDEVENIMENTS

ACTUALITAT DEL SECTOR PEIX I MARISC

17.03.20

Aliments i transmissió del Covid-19

L'Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha signat un comunicat on informa que no existeixen evidències científiques, fins als moments, que els aliments puguin ser una via de transmissió del Coronavirus.

Veure totes les notícies relacionades