Segueix l'actualitat del comerç internacional i el sector agroalimentari amb continguts de referència i d’elaboració pròpia.

Actualitat

17.03.20

Aliments i transmissió del Covid-19

L'Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha signat un comunicat on informa que no existeixen evidències científiques, fins als moments, que els aliments puguin ser una via de transmissió del Coronavirus.

12.01.20

Esdeveniments i fires clau del sector ecològic

El segment de l’alimentació ecològica és creixent i les fires que el promouen, cada cop més nombroses. De la mateixa manera, les activitats no professionals destinades a apropar l’alimentació ecològica al gran públic també creixen.

16.08.18

La superfície d'agricultura ecològica a Espanya

La superfície d'agricultura ecològica a Espanya es va situar en 2,24 milions d'hectàrees el 2018, fet que suposa un increment del 8% respecte de l'any anterior. Aquest creixement va ser dos punts inferior al creixement de la superfície catalana durant l'any passat.