Pla de Gastronomia de Catalunya

Descripció  

El Pla de Gastronomia de Catalunya recull el treball de més de 120 experts del sector organitzats en deu àmbits: la rellevància econòmica del sector, innovació, comunicació, formació, internacionalització, desenvolupament local, turisme, salut, identitat i patrimoni, i restauració, amb l'objectiu de contribuir a la promoció i consolidació de la gastronomia i els productes agroalimentaris catalans com a sectors estratègics i elements essencials de la seva identitat.

És un projecte que es continua desenvolupant i que va néixer arran de la consecució del títol Catalunya Regió Europea de la Gastronomia (CREG) el 2016. Aquesta candidatura es va impulsar coordinadament des de Prodeca, per part del Departament de Ramaderia, Agricultura, Pesca i Alimentació; i des de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) per part del Departament d'Empresa i Coneixement.
 

 

Objectius  

 1. Radiografiar l’estat actual del sector i dels seus principals eixos. 
 2. Identificar els principals agents i dinamitzadors de la gastronomia a Catalunya i fomentar la seva col·laboració. 
 3. Identificar els principals reptes que el sector gastronòmic ha d'afrontar en els anys vinents.
 4. Definir, sobre la base de la diagnosi prèvia, les línies estratègiques per a consolidar i enfortir el sector a llarg termini. 
 5. Definir el relat del sector agroalimentari basat en tres eixos: producte, gastronomia i territori. 

 

Àmbits de treball

El Pla de Gastronomia s’estructura a l’entorn de 10 grans àmbits de treball que configuren els elements centrals sobre els quals orientar les futures accions del sector. Aquests àmbits són:

 1. Gastronomia, radiografia d’un sector econòmic.
 2. Gastronomia i innovació.
 3. Gastronomia i comunicació.
 4. Gastronomia i formació.
 5. Internacionalització de la gastronomia catalana.
 6. Gastronomia en el desenvolupament local i territorial.
 7. Gastronomia i turisme.
 8. Gastronomia, nutrició, salut i educació.
 9. Gastronomia, identitat i patrimoni.
 10. Gastronomia i restauració.