COL.LABORACIÓ ECONÒMICA A BENVINGUTS A PAGÈS

Dubtes i informació complementària

Montse Valera montsevalera@gencat.cat +34 93 554 17 52

Descripció

Prodeca dóna suport a la promoció territorial del projecte Benvinguts a Pagès en la seva cinquena edició i en el marc d’aquesta proposa una col·laboració amb els territoris participants al projecte.

Les aportacions econòmiques aniran destinades a reforçar la tasca de comunicació i difusió del projecte.

Les tasques de comunicació que millor s’adeqüin a les necessitats de la zona les centralitzarà cada delegat comarcal Benvinguts a Pagès (DB). Alguns exemples d'aquestes accions són: disseny gràfic de material promocional, impressions de materials de comunicació, o altres propostes de comunicació que es validaran per part de Prodeca.

 

 

Condicions i requeriments de la col·laboració

S’estableix un màxim d’aportació per territori de 600 € + IVA.

Per tal de justificar les quantitats destinades a cada tasca promocional i per poder-les abonar, necessitarem rebre a Prodeca les factures justificatives de proveïdors externs.  En tots els casos hi haurà d'haver despesa de contractació externa amb la seva corresponent explicació de conceptes, quantitats i qualitats a la factura. En quedaran exemptes les despeses de quilometratge i dietes.

Prodeca es reserva el dret d’admissió de justificants (per tant es podran rebutjar factures) en el cas que no quedi clar l’objecte contractat o no estigui clarament vinculat al projecte Benvinguts a Pagès.